Luân xa - châu thiên - hỗn nguyên công

 

Luân xa

Luân xa 1 : hội âm

Luân xa 2 : trường cường

Luân xa 3 : mệnh môn

Luân xa 4 : linh đài

Luân xa 5 : đại chùy

Luân xa 6 : ngạch trung ( giữa huyệt ấn đường và thần đình )

Luân xa 7 : bách hội

Luân xa 8 : thiên đột

Luân xa 9 : đản trung

Luân xa 10 : khí hải

Luân xa 11 : khúc cốt

Luân xa 12, 13 : lao cung

Luân xa 14, 15 : dũng tuyền

Châu thiên

Hít vào mũi tới khí hải

Khí hải thở tới trường cường

Trường cường hít vào tới đại chùy

Đại chùy thở tới mũi

Hỗn nguyên công

Bách hội

Khí hải

Mệnh môn

Đới mạch

Lao cung

Dũng tuyền

Đan điền

Hít nén lại thành quả cầu thái cực tại đan điền giữ rồi thở ra ngược lại

Hít toàn thân vào đan điền rồi giữ rồi thở ra ngược lại


Bình luận

Mới hơn Cũ hơn