Khí công Châu Thiên - Đạo gia

Khí công Châu Thiên - Đạo gia
Xem sách dạng pdf thì nhấp vào


Luyện châu thiên là luyện nội đan của đạo gia

Cần chú ý :
- Hít thở : Hít vào bằng ngực bụng thót ép vào, thở thì thở nhẹ ra bụng phình nhẹ ra, giữ ý khí ở khí hải ( đan điền ) dưới rốn 1,5 thốn = 3cm
- Lưỡi thì chống lên vòm miệng phí trên, hậu môn thì nhíu ( co ) lại thoải mái
- Ngồi tư thế kiết già hoặc bán kiết già ( có thể gọi là hoa sen điều được )Thở vòng châu thiên như sau :

+ Thở thuận : Hít vào từ mũi xuống khí hải => thở ra từ khí hải qua trường cường => hít vào từ trường lên đại chùy => thở ra từ đại chùy lên mũi .... rồi cứ lặp lại tuần hoàn.
+ Thở nghịch : Hít vào từ khí hải lên mũi => thở ra từ mũi xuống đại chùy => hít vào từ đại chùy xuống trường cường => thở ra từ trường cường xuống khí hải ..... rồi cứ lặp lại tuần hoàn
+ Ngày thiền 3 buổi sáng trưa chiều , nếu 2 buổi thì ngồi thiền lâu bằng thời gian 3 buổi


Bình luận

Mới hơn Cũ hơn