THÙY CÔNG PHÁP

THÙY CÔNG PHÁP
TRONG GIẤC NGỦ CHỨA CẢ CÀN KHÔN

A./ NÓI CHUNG
- “Thùy pháp” ( phương pháp luyện tập khi ngủ ) là phương pháp tu luyện của riêng Đạo giáo nhằm giúp con người nhập định vào định cảnh. Họ đã lợi dụng giấc ngủ để tu luyện định công, trở thành một bộ công pháp nổi tiếng vừa dễ học vừa đạt hiệu quả cao trong dưỡng sinh, rèn luyện thân thể.
- Nguồn gốc của thùy công pháp : “Thùy công” là tên gọi tắt của “Thùy công đơn”. Người tu luyện Thùy công nổi danh hàng đầu là ẩn sĩ Trần Đoàn ở trên núi Hoa Sơn. Ông từng nằm ngủ trên núi Hoa Sơn ngủ liền một giấc mấy ngày không dậy, sau đó đắc đạo ngay trong giấc ngủ. Thường thì người luyện tập dùng giấc ngủ để luyện giấc ngủ, dần dần sinh định lực, các tập khí, các giấc mộng không tốt dần dần mất đi.

B./  THÙY ĐƠN CÔNG QUYẾT
( yếu quyết của phương pháp luyện công khi ngủ )
1./ Tổng quyết của Thùy đơn pháp: Tâm tức tương y, đại định chân không
Người xưa cho rằng pháp điều tức trước phải tự điều tâm, muốn định thần phải tư điều tức. Vì thế “Thùy công quyết” là sự kết hợp hữu cơ giữa điều tâm và điều tức, dùng tâm điều hòa hơi thở, dùng hơi thở để nhiếp tâm.
Hơi thở và tâm nhiếp hộ lẫn nhau
2./ Khẩu quyết thứ nhất: Tâm tức tương y, thần định hư không
Thả lỏng thân thể, nằm yên tịnh trên giường, để tâm niệm và ý thức ở khoảng không trước mũi. Tâm niệm và hô hấp tương tùy gọi là “tâm tức tương y”, và hợp lại ở khoảng hư không trước mũi, gọi là “thần định hư không”.
Trong phương pháp này “ tâm tức tương y” là phương tiện để đạt được “thần định hư không”.
3./ Khẩu quyết thứ hai: Tâm tức tương vong, thần khí hợp nhất
Thần không có hình tướng, khí không có dung nhan tướng mạo. Không thể nhìn thấy thần, chỉ căn cứ vào tâm. Không nhìn thấy khí, chỉ biết được khi lắng nghe hơi thở.
Vậy tâm chính là nơi nương gá của thần khí, muốn cho thần khí hợp nhất thì tâm tức phải tương tùy.
4./ Khẩu quyết thứ ba: Hoảng nhiên nhi thùy, đại định tiền tấu
Ngủ và định rất giống nhau. Ngủ chính là bước đệm đầu tiên của định. Thùy công không tách khỏi yếu quyết của định. Người dễ dàng đi vào giấc ngủ cũng rất dễ nhập định cảnh.

C./ THỰC HIỆN
- Thở thai tức
- Thần không suy nghĩ, tim đập đều, hơi thở đều, thả lỏng cơ thể
- Tập trung vào khoảng không trước mũi, lắng nghe hơi thở, vô thức, chìm vào giấc ngủ


- Luyện mọi nơi trong khi ngủ

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn