CHÍN THẾ TAY KHÔNG ĐOẠT SÚNG TRƯỜNG

CHÍN THẾ TAY KHÔNG ĐOẠT SÚNG TRƯỜNG & 9 Lối Tự Vệ Bằng Súng Lê của VOVINAMCHÍN THẾ TAY KHÔNG ĐOẠT SÚNG TRƯỜNG

1. Đinh tấn trái: Súng đâm thẳng vào người.
Phản: Bước chân trái né sang trái, tay trái nắm phía ngoài tay cầm súng của đối phương nắm kéo tới, đồng thời tay phải nắm ở giữa, cầm dở lên vặn chéo sang trái, dùng chân phải đạp ngang vào bụng cho đối phương té ngã xuống, xong đứng đinh tấn phải dộng báng súng xuống mặt
2. Đinh tấn trái: Súng đâm thẳng vào người.
Phản: Bước chân phải lên né sang phải, tay phải bắt súng ở phía ngoài, tay trái nắm bắt súng ở trong, dùng chân phải đá quét , đồng thời dùng báng súng đánh vào ngực đối phương cho té xuống, Đứng đinh tấn phải chỉa mủi súng vào mặt.
3. Đinh tấn trái: Súng đâm thẳng vào người.
Phản: Né sang trái, 2 tay đưa thẳng ra bắt súng, đồng thời bước chân trái vào ngáng chân bên trái đè cho đối phương té xuống, đè súng xuống chận trước ngực..
4. Đinh tấn trái: Súng đâm thẳng vào người
Phản: Né sang trái, tay trái nắm kéo tay súng về trước, đá chém tay phải, chân phải cho đối phướng té sấp về trước.
5. Đinh tấn trái: Súng đâm thẳng về trước
Phản: Né sang trái, tay phải chụp bợ tay súng từ dưới lên phía trong tay cầm súng của đối phương. Tay trái chém vào tay phải đối phương, vòng bắt khóa kéo về trước, tay phải đoạt súng đập vào cổ đè xuống.
6. Đinh tấn trái: Đâm thẳng tới trứơc, đánh bá súng ngang vào mặt.
Phản: Lui về trảo mã, xoay sau lòn đầu đá quét vào chân đối phương cho té sấp (phía sau), dùng đầu gối trái đè lên mình đối phương, đồng thời 2 tay cầm súng ngáng ngang cổ kéo lên.
7. Đinh tấn trái: Chém từ trên xuống, bước lên đinh tấn phải, đánh bá súng từ dưới vớt lên.
Phản: Bước chân trái ra sau, tay trái chém đở, tay phải và chân phải đá chém triệt đối phương té xuống.
8. Đinh tấn trái: chém lưỡi lê xéo từ trái qua phải, hất bật ngược trở lại.
Phản: Tay trái gạt đở, chân phải bước vào, dùng tay phải khóa 2 tay đối phương lại kê vai quăng qua.
9. Đinh tấn trái, đâm súng tới trước, bước lên đinh tấn phải đánh bá súng ngang qua
Phản: Né lui, bước chân trái sang trái lòn đầu né, dùng chân phải đạp vào nhượng chân chận gối, 2 tay nắm súng kéo chận ngang cổ.

9 Lối Tự Vệ Bằng Súng Lê của VOVINAM – Việt Võ Đạo
Thế số 1
Đinh tấn trái – xĩa thẳng lưỡi lê vào cổ họng đối phương
Bước lên trão mã tấn phải, hất báng súng từ phải sang trái vào mặt đối phương
Bước lếch tới trước – đinh tấn phải, rút báng súng về sau để rồi dọng báng súng vào mặt của đối phương.
Thế số 2
(Lúc đối phương dùng súng lê đâm thẳng tới) Rút và xoay chân phải theo chiều kim đồng hồ 90 độ tạo thành thế trão mã trái, đồng thời xoay mũi súng lê theo chiều kim đồng hồ, gạt gìm súng lê của đối phương từ trên xuống,
Chuyển sang đinh tấn trái, hất lưỡi lê 45 độ từ dưới lên trên vào cổ/mặt đối phương,
Bước lên trão mã/đinh tấn phải (tùy theo khoản cách giữa ta và đối phương), đánh bồi báng súng từ phải sang trái vào bụng/thân/đầu của đối phương.
Bước dài đinh tấn phải, dọng báng súng vào mặt đối phương.
Thế số 3
(Trong trường hợp đối phương dùng báng súng hoặc mã tấu đánh ngang từ phải sang trái vào người của ta) – Bước chân phải lên trung bình tấn, dùng thân súng đón chận đòn tấn công của đối phương (mũi súng lê chĩa lên trên),
Bước chân trái chéo lên ra phía sau chân phải (xích tấn), thúc báng súng vào sườn/bụng hoặc cổ họng của đối phương,
Bước tới đinh tấn phải, đánh báng súng từ phải sang trái vào đầu của đối phương,
Bước chân trái chéo lên ra phía sau chân phải (xích tấn), đánh bồi báng súng vào bụng/đầu của đối phương.
Thế số 4
(Lúc đối phương dùng súng lê xĩa thẳng tới) Rút và xoay chân phải theo chiều kim đồng hồ 90 độ tạo thành thế trão mã trái, đồng thời xoay mũi súng lê theo chiều kim đồng hồ, gạt gìm súng lê của đối phương từ trên xuống,
Xoay người theo chiều kim đồng hồ 90 độ, bước lên đinh tấn phải, đánh thúc báng súng từ dưới lên vào bụng của đối phương,
Bước chân trái lên trão mã (đinh) tấn, đập bồi thân súng vào gáy sau hoặc lưng của đối phương.
Thế số 5
(Trong trường hợp đối phương xĩa thẳng tới, hoặc dùng mã tấu chém vào đầu/thân từ phải sang trái) -Xoay người và chân trái ngược chiều kim đồng hồ 90 độ – trão mã phải, đồng thời xoay vòng báng súng ngược chiều kim đồng hồ, gạt gìm vũ khí của đối phương,
Bước lên đinh tấn phải, đánh bật báng súng thẳng vào mặt đối phương,
Bước lên trão mã tấn trái, dùng lưỡi lê rọc từ trái sang phải 45 độ chéo từ trên xuống,
Bước ra đinh tấn trái, đâm xĩa lưỡi lê vào bụng/ngực/cổ đối phương.
Thế số 6
Bước tam giác tấn trái, hai tay đưa thân súng lên 45 độ đở đòn chém/phang từ trên xuống của đối phương (mũi lê ở phía trên),
Bước chân phải lên trão mã tấn, rút thân súng về và lập tức đánh ghì thân súng xuống vào đầu gối của đối phương,
Bước ra đinh tấn phải, dùng thân súng đánh chận vào cổ họng của đối phương.
Thế số 7
(Trong trường hợp đối phương xĩa thẳng tới, hoặc dùng mã tấu chém vào đầu/thân từ phải sang trái) -Xoay người và chân trái ngược chiều kim đồng hồ 90 độ – trão mã phải, đồng thời xoay vòng báng súng ngược chiều kim đồng hồ, gạt gìm vũ khí của đối phương,
Lập tức xoay báng súng lên gáy/ót của đối phương, kéo cổ đối phương theo chiều kim đồng hồ ra phía sau của ta (chân phải bước lùi ra sau theo đường kéo cổ),
Khi đối phương rút đầu về, ta lập tức chuyển thế, bước lên đinh tấn phải, đánh báng súng vào đầu đối phương từ phải sang trái.
Thế số 8
Bước tam giác tấn trái, hai tay đưa thân súng lên 45 độ đở đòn chém/phang từ trên xuống của đối phương (mũi lê ở phía trên),
Bước lên trão mã tấn phải, đánh báng súng từ phải sang trái vào vùng bụng của đối phương,
Xoay người ngược chiều kim đồng hồ, đồng thời bước lên đinh tấn trái, xĩa lưỡi lê từ dưới lên vào bụng/ngực của đối phương.
Thế số 9
Bước tam giác tấn phải, hai tay đưa thân súng lên 45 độ đở đòn chém/phang từ trên xuống của đối phương (báng súng ở phía trên),
Bước chân trái lên trão mã tấn, dùng lưỡi lê rọc từ bên vai phải của đối phương xuống,
Bước lên đinh tấn trái, xĩa lưỡi lê vào thân đối phương,
Xoay người 180 độ theo chiều kim đồng hồ, đánh bồi báng súng vào đầu của đối phương.

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn